Referencje

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie informuje, iż prace zostały wykonane prawidłowo i w terminie.

- Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie -

Roboty zostały wykonane zgodnie z zachowaniem sztuki budowlanej, sprawnie zorganizowane z pełnym zaangażowaniem, należytą starannością i prawidłowo ukończone.

- Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie -

Zlecenie zrealizowane zostało z należytą starannością, terminowo i zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego.

- Gmina Leśnica -

Roboty zostały wykonane terminowo i z należytą starannością.

- Wójt Gminy Liszki -

Wykonawca jest wiarygodny, wykonuje roboty dobrej jakości, zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną oraz z aktualnie obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawa.

- Miasto Lubartów -

Zlecony zakres prac został wykonany w sposób profesjonalny oraz w bardzo krótkim czasie, co nie stanowiło utrudnienia dla funkcjonowania Centrum

- M1 Centrum Handlowe Kraków -

Odnosząc się do dotychczasowej współpracy z firmą B Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie ocenia ją jako pozytywną. 

- Hrubieszów malowanie -

Firma BRAVO Łukasz Łukacz spełniła nasze oczekiwania i wymagania co do zakresu zleconych prac, wykonując je z należytą starannością, w sposób poprawny technicznie oraz z zachowaniem wszelkich ustalonych terminów. 

- Miechow parkingi -
- MZDiM Jaworzno bariery -
- MZDiM Jaworzno malowanie -

Usługę wykonano z należytą starannością prawidłowo i w terminie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

- PEKOM BRAVO SP z o.o. -

Kwalifikacje , potencjał oraz doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju robót, pozwalają nam na rekomendację Firmy jako wywiązującą się z pełną odpowiedzialnością z powierzonych zadań. 

- Pinczow malowanie -

Prace zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

- ZDMK separatory -

Wszystkie roboty zostały wykonane w terminach określonych w umowie oraz bezusterkowo i zgodnie ze sztuką budowlaną. 

- Balice -

Powyższa usługa została wykonana z należytą starannością w sposób gwarantujący ich należyte wykonanie (przygotowanie w kwestii merytorycznej i technicznej przy użyciu odpowiedniego sprzętu), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prawidłowo ukończone z zachowaniem warunków i terminów wskazanych w umowie. 

- Swiebodzin BRAVO Sp z o.o. -

Prace zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. 

- Wieliczka malowanie -