Nasze realizacje

 • roboty w zakresie utrzymania oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z realizacją projektów organizacji ruchu na terenie miasta Krakowa
 • utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic na terenie miasta i gminy Skawina oraz wykonanie projektów organizacji ruchu
 • utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogowym Trasa Łagiewnicka w Krakowie
 • wprowadzenie i montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej SIM Kraków
 • wykonanie oznakowania poziomego hali Karcher w Krakowie
 • wykonaniu oznakowania poziomego w Pabianicach
 • wykonanie oznakowania poziomego terenu zakładu ORLEN-Trzebinia
 • montaż barier mostowych S61
 • odtworzenie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu krakowskiego w 2023 r
 • odnowienie oznakowania poziomego ulic gminnych na terenie miasta Proszowice zgodnie z istniejącą stałą organizacją ruchu na terenie miasta Proszowice
 • bieżące utrzymanie oznakowania poziomego - malowanie poziome dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka w roku 2023
 • wykonanie oznakowania poziomego miasta Kalisz
 • wprowadzenie organizacji ruchu, zgodnie z załączonym projektem organizacji ruchu w Bochni w zakresie oznakowania pionowego
 • wykonanie oznakowania poziomego miasta Jaworzno
 • odnowa oznakowania poziomego miasto Legnica
 • wyznaczenie i oznakowanie poziome gmina Tokarnia
 • wykonanie oznakowania poziomego na terenie zakładu MIKI w Krakowie
 • oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego z podziałem na części : RDW Myślenice, RDW Kraków , RDW Tarnów
 • odnowienie oznakowania poziomego ( linie P ) na drogach powiatowych w powiecie żywieckim
 • montaż punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych szklanych dla ZDW Kraków
 • wprowadzenie organizacji ruchu -dostawa i montaż oznakowania pionowego , poziomego oraz elementów BRD Kraków al. 29 listopada do granic Miasta .
 • Demontaż i montaż barier energochłonnych po kolizji na ul. Chopina 97 - Miasto Jaworzno
 • Wykonanie oznakowania poziomego -  Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
 • Wprowadzenie projektów stałej organizacji ruchu – Miasto Proszowice
 • Wykonanie oznakowania poziomego miejsc dla niepełnosprawnych  - Ojcowski Park Narodowy
 • Wykonanie oznakowania poziomego -  Karcher Sp. z o.o.
 • Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic na terenie miasta i gminy Skawina oraz wykonanie projektów organizacji ruchu 
 • Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego na jezdniach dróg gminnych w miejscowości Miechów
 • Odnowa oznakowania poziomego w ciągu DK 77 na odcinku Jarosław
 • Odnowa poziomego oznakowania dróg na drogach wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – Rejon Dróg Wojewódzkich  Jarosław 
 • Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
 • Wprowadzenie organizacji ruchu -  Urząd Miasta Bochnia
 • Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu - Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
 • Odnowienie oznakowania poziomego ulic gminnych na terenie miasta Proszowice
 • Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z dostawą znaków drogowych i elementów BRD dla dróg powiatowych na terenie powiatu krakowskiego - Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
 • Wykonanie oznakowania poziomego miejsc dla inwalidów - Szpital Specjalistyczny w Jaśle
 • Odnowieniu oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie miasta Żary
 • Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych - Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie  Mazowieckim
 • Projekt docelowej organizacji ruchu - Wspólnota Mieszkaniowa Os. Piastów 65 W Krakowie
 • Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Gostyń
 • Wykonanie oznakowania poziomego na sieci dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice
 • Dostawa i montaż elementów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Międzynarodowy Port Lotniczy Im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
 • Oznakowanie poziome dróg powiatowych na terenie powiatu kaliskiego
 • Oznakowanie poziome  - przebudowy ulic w istniejącym pasie drogowym : ul. Łukasiewicza, Aleja Trzech Wieszczów, ul. Armii Krajowej, ul. Wybickiego w Krakowie
 •  Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
 •  Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg powiatowych na terenie powiatu ostrowskiego
 • Oznakowanie poziome na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Polkowice
 • Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego oraz bieżące utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze A1
 • Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych obejmujące 2 zadania : Zadanie nr 1 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach powiatowych oraz Zadanie nr 2 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego na drogach powiatowych - Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
 • Wykonanie oznakowania poziomego - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
 • Roboty w zakresie  utrzymania oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z  realizacją projektów organizacji ruchu na terenie Miasta Krakowa - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
 • Montaż barier drogowych - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
 • Demontaż i montaż barier energochłonnych po kolizji na ul. Chopina 97 - Miasto Jaworzno
 • Wykonanie oznakowania poziomego -  Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
 • Wprowadzenie projektów stałej organizacji ruchu – Miasto Proszowice
 • Wykonanie oznakowania poziomego miejsc dla niepełnosprawnych  - Ojcowski Park Narodowy
 • Wykonanie oznakowania poziomego -  Karcher Sp. z o.o.
 • Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic na terenie miasta i gminy Skawina oraz wykonanie projektów organizacji ruchu 
 • Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego na jezdniach dróg gminnych w miejscowości Miechów
 • Odnowa oznakowania poziomego w ciągu DK 77 na odcinku Jarosław
 • Odnowa poziomego oznakowania dróg na drogach wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – Rejon Dróg Wojewódzkich  Jarosław 
 • Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
 • Wprowadzenie organizacji ruchu -  Urząd Miasta Bochnia
 • Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu - Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
 • Odnowienie oznakowania poziomego ulic gminnych na terenie miasta Proszowice
 • Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z dostawą znaków drogowych i elementów BRD dla dróg powiatowych na terenie powiatu krakowskiego - Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
 • Wykonanie oznakowania poziomego miejsc dla inwalidów - Szpital Specjalistyczny w Jaśle
 • Odnowieniu oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie miasta Żary
 • Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych - Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie  Mazowieckim
 • Projekt docelowej organizacji ruchu - Wspólnota Mieszkaniowa Os. Piastów 65 W Krakowie
 • Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Gostyń
 • Wykonanie oznakowania poziomego na sieci dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice
 • Dostawa i montaż elementów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Międzynarodowy Port Lotniczy Im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
 • Oznakowanie poziome dróg powiatowych na terenie powiatu kaliskiego
 • Oznakowanie poziome  - przebudowy ulic w istniejącym pasie drogowym : ul. Łukasiewicza, Aleja Trzech Wieszczów, ul. Armii Krajowej, ul. Wybickiego w Krakowie
 •  Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
 •  Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg powiatowych na terenie powiatu ostrowskiego
 • Oznakowanie poziome na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Polkowice
 • Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego oraz bieżące utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze A1
 • Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych obejmujące 2 zadania : Zadanie nr 1 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach powiatowych oraz Zadanie nr 2 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego na drogach powiatowych - Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
 • Wykonanie oznakowania poziomego - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
 • Roboty w zakresie  utrzymania oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z  realizacją projektów organizacji ruchu na terenie Miasta Krakowa - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
 • Montaż barier drogowych - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
 • Bieżące utrzymanie i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
 • Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu - GMINA PROSZOWICE
 • Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego
 • Wykonanie nowego oraz remont istniejącego oznakowania pionowego, poziomego jak również urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych Gminy Zielonki
 • Bieżące utrzymanie oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie Miasta i Gminy Olkusz
 • Wykonanie oznakowania dróg - Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
 • Pozioma i pionowa organizacja ruchu  w Gminie Wieliczka
 • Demontaż i montaż barier energochłonnych – Miasto Jaworzno
 • Wykonanie oznakowania miejsc dla osób niepełnosprawnych - Spółdzielnia Mieszkaniowa Podwawelska
 • Odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie miasta Żary
 • Odnowa poziomego oznakowania dróg na drogach wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie -  RDW Jarosław 
 •  Wykonanie oznakowania poziomego na sieci dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - RDW w Pucku , RDW w Lęborku
 • Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego -  Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
 • Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
 • Wykonanie oznakowania poziomego na sieci dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku -  RDW w Starogardzie Gdańskim
 • Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - RDW we Włodawie
 • Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - RDW w Hrubieszowie
 • Wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych -  Zarząd Dróg Powiatowych

w Proszowicach

 • Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
 • Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
 • Bieżące utrzymanie i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne
 • Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2020 r.
 • Bieżące utrzymanie oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie Miasta i Gminy Olkusz
 • Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic na terenie miasta i gminy Skawina oraz wykonanie projektów organizacji ruchu
 • Przebudowa DW 768 Rudy Rysie Mokrzyska - uzupełnienie oznakowania poziomego zgodnie z DOR .
 • Odnowienie części oznakowania poziomego Centrum Handlowe M-1 Kraków
 • Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego z podziałem na części: część nr 5 RDW w Tarnowie
 • Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego DK-94 Bochnia-Tarnów
 • Odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego w rejonie przejazdu przez skrzyżowanie DK7 z drogą powiatową na nowy odcinek drogi S7 i miejscowości Łętownia.
 • Demontaż i montaż barier energochłonnych Miasto Jaworzno
 • Wykonanie oznakowania poziomego w postaci miejsc postojowych dla inwalidów oraz dla matki z dzieckiem na parkingu Marketu OBI 003 przy ul. Wielickiej 259 w Krakowie
 • Oznakowanie poziome - strefy dla niepalących przed terminalem lotniczym Kraków Balice
 • Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – Miasto Pabianice
 • Odnowieniu oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie miasta Żary
 • Odnowienie wraz z dostosowaniem do zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu oznakowania poziomego osi jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 594 na odcinku Reszel – Kętrzyn w technologii jednokrotnego malowania farbami akrylowymi z mikro-kulkami szklanymi – CZĘŚĆ NR 3
 • Odnowienie wraz z dostosowaniem do zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu oznakowania poziomego osi jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 610 na odcinku Piecki – Ruciane Nida w technologii jednokrotnego malowania farbami akrylowymi z mikro-kulkami szklanymi – CZĘŚĆ NR 4
 • Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKIA Szczecin, Rejon w Szczecinie
 • Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na terenie miasta Jasień
 • Odtworzenie oznakowania poziomego w ciągu dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Giżycko
 • Odnowa oznakowania poziomego linii segregacyjnych i przejść dla pieszych w ciągach dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w technologii jednokrotnego malowania farbami akrylowymi z mikro-kulkami szklanymi – CZĘŚĆ NR 1
 • Odnowienie wraz z dostosowaniem do zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu oznakowania poziomego osi jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Barciany - Kętrzyn w technologii jednokrotnego malowania farbami akrylowymi z mikro-kulkami szklanymi – CZĘŚĆ NR 2
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania pionowego na wewnętrznym układzie komunikacyjnym – Lotnisko Balice
 • Oznakowanie strefy płatnego parkowania w Proszowicach zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu na terenie Miasta
 • Opracowanie korekty projektu stałej organizacji ruchu na terenie części miasta Proszowice , dotyczącej wprowadzenie strefy płatnego parkowania
 • Wykonanie oznakowania poziomego na jezdniach dróg gminnych w miejscowości Miechów
 • Oznakowanie poziome dróg publicznych na terenie Miasta Piekary Śląskie
 • Odnowa i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2020 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku z podziałem na zadania: Zadanie nr 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży.
 • Odnowa i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2020 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku z podziałem na zadania: Zadanie nr 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach
 • Wykonanie i montaż drewnianych słupków przydrożnych ( ograniczników) – Ojcowski Park Narodowy
 • Odnowienie oznakowania drogowego poziomego na drogach gminnych w mieście Zgorzelec
 • Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w wyznaczonych miejscach nawierzchni na drogach powiatowych Powiatu Chrzanowskiego
 • Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - Powiat Żarski
 • Odnowa i wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach będących w zarządzie Burmistrza Miasta Kwidzyna
 • Likwidacja części oznakowania poziomego w ciągu ulicy Rynek w Tuchowie
 • Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2020 roku
 • Oznakowanie poziome dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Polkowice
 • Bieżące utrzymanie i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa
 • Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego z podziałem na części: część nr 1 RDW w KRAKOWIE
 • Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego z podziałem na części: część nr 5 RDW w Tarnowie
 • Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego - malowanie poziome dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka w roku 2019
 • Odświeżenie istniejącego oznakowania poziomego – Miasto Pabianice
 • Wykonanie poziomego oznakowania ulic miasta Pińczowa
 • Projekt organizacji ruchu parkingu Centrum Handlowe M1 wraz z inwentaryzacją oznakowania pionowego i poziomego
 • Odtworzenie oznakowania poziomego -GMINA MIECHÓW
 • Wykonanie odnowy oznakowania poziomego restauracji McDonald's
 • Wykonanie oznakowania poziomego wraz z przygotowaniem projektu – GMINA SKAŁA
 • Wykonanie oznakowania poziomego Hala Platinet Niepołomice
 • Wykonanie oznakowania poziomego na terenie Gminy Miasta Bochnia
 • Montaż barier linowych ochronnych Autostrada A6 rejon Koszalin
 • Wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic Powiatu Świebodzińskiego w zakresie remontu istniejącego oznakowania oraz oznakowanie nowych miejsc według wskazań Zamawiającego
 • Wykonanie oznakowania poziomego miasta Jaworzno
 • Oznakowanie poziome dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Polkowice
 • Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKIA Szczecin, Rejon w Szczecinie
 • Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego Żary
 • Montaż znaków drogowych DECATHLON
 • Wykonanie oznakowania poziomego ulic gminnych na terenie miasta Proszowice
 • Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego jezdni na zimno za pomocą mas chemoutwardzalnych ZDW Katowice
 • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY"
 • Regulacja bariery linowej BL-4 w ciągu DW768 wraz z naciągiem oraz wymianą uszkodzonych słupków ZDR Kraków , rejon Tarnów
 • Odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Wadowice
 • Przygotowanie podłoża pod malowanie miejsca dla osoby niepełnosprawnej ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE
 • Demontaż i montaż barier energochłonnych – Gmina Miasta Jaworzno
 • Oznakowanie poziome - strefy dla niepalących przed terminalem- MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW-BALICE
 • Wykonanie oznakowania poziomego - WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA "HELIOS 3"
 • Bieżące utrzymanie i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne
 • Kompleksowe utrzymanie dróg krajowych województwa małopolskiego, obejmującej kompleksowe utrzymanie dróg krajowych Rejonu Kraków
 • Przygotowanie oznakowania tymczasowego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego dotyczącego zabezpieczenia tymczasowego na czas budowy przyłącza przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Kraków
 • Wykonanie poziomego oznakowania ulic miasta Pińczowa
 • Wykonanie oznakowania poziomego miejsc dla inwalidów przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie
 • Wykonanie oznakowania poziomego dla : Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp z o.o. w Krakowie
 • Wykonanie oznakowania poziomego dla Firmy Hydro Extrusion Poland Sp. z o.o , Trzcianka
 • Wykonanie oznakowania poziomego miejsc dla inwalidów w Gminie MIECHÓW
 • Dostawa i montaż luster parkingowych dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
 • Międzynarodowy Port Lotniczy im.. Jana Pawła II KRAKÓW-BALICE Sp. z o.o.- Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego dla nowej organizacji ruchu na terenie wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z dokumentacją powykonawczą.
 • Geberit Sp. z o.o. Wykonanie oznakowania poziomego parkingu
 • Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego miejsca dla osoby niepełnosprawnej dla Powiatu Miechowskiego
 • Wykonanie oznakowania poziomego miejsca dla osoby niepełnosprawnej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie - Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego
 • Gmina Proszowice - Wykonanie oznakowania poziomego dróg
 • Wykonanie poziomego oznakowania nawierzchni dróg powiatowych będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie
 • Gmina Wieliczka - malowanie poziome dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka
 • Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2018
 • Remont barier energochłonnych na terenie Powiatu Krakowskiego
 • Dostawa i montaż urządzeń BRD na drogach powiatowych Powiatu Krakowskiego
 • Wymiana barier energochłonnych Jaworzno
 • Wykonanie oznakowania poziomego ścieżki rowerowej – Kraków – Nowa Huta
 • Oznakowanie poziome dróg publicznych na terenie miasta Piekary Śląskie
 • Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - linie ciągłe i przerywane na drogach wojewódzkich DSDIK we Wrocławiu - Rejon Jeleniogórski
 • Wykonanie oznakowania poziomego na terenie Rafinerii Trzebinia
 • Oznakowanie poziome cienkowarstwowe dla DECATHLON Sp. z o.o
 • Bieżące utrzymanie i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne.
 • Kompleksowe utrzymanie dróg krajowych województwa małopolskiego w zakresie części nr 1, obejmującej kompleksowe utrzymanie dróg krajowych Rejonu Kraków GDDKiA
 • Wykonanie oznakowania poziomego S1 - Brzęczkowice (Stalexport)
 • Wykonanie znakowania poziomego miasta Leszno
 • Wykonanie oznakowania DW 438,442,443,444,445,447,449,450 Ostrów Wlkp.
 • Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego wraz z uzupełnieniem punktowych elementów odblaskowych w okresie do na drogach krajowych na terenie GDDKiA Oddziału w Opolu – zadanie nr 1 – Rejon w Kluczborku”
 • Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach wojewódzkich Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi , Rejon Dróg Wojewódzkich w Łowiczu .
 • Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
 • Montaż barier SP na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie.
 • Oznakowanie parkingu wielopoziomowym na lotnisku BALICE – KRAKÓW
 • Odnowienie oznakowania poziomego na parkingu, placu dostaw i wjazdach do Centrum Handlowego M1 w Krakowie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego
 • Wykonania oznakowania poziomego dróg gminnych na terenie miasta Pabianice.
 • wykonaniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach Miasta Pińczów
 • Odtworzenie oznakowania poziomego jezdni dróg gminnych na terenie miasta Proszowice
 • Wykonaniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach Powiatu Raciborskiego
 • Wykonania oznakowania poziomego dróg i ulic Powiatu Świebodzińskiego
 • Utrzymanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu krakowskiego w 2017 r
 • Odnowieniu oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie miasta Żary
 • Odtworzenie , uzupełnienie lub zmiana wskazanego oznakowania poziomego na drogach gminnych Szczawno-ZDRÓJ
 • Utrzymanie i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – rejon 2 Podgórze
 • Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
 • Wykonanie oznakowania poziomego chemoutwardzalnego strukturalnego koloru białego, w ciągu ulicy Zakopiańskiej w Krakowie w rejonie ul. Opatkowickiej i Świetlistej – wyjazd ze stacji „ARGE”.
 • Wykonanie trasowania i oznakowania poziomego chemoutwardzalnego strukturalnego koloru białego Kraków ul. Cegielniana
 • Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego Miasto Gostyń 2016 r.
 • Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego wraz z uzupełnieniem punktowych elementów odblaskowych w okresie do na drogach krajowych na terenie GDDKiA Oddziału w Opolu – zadanie nr 1 – Rejon w Kluczborku”
 • Wykonanie oznakowania poziomego na terenie Miasta Leszna 2016 r.
 • Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego na drogach wojewódzkich Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 2016r.
 • Odnowieniu oznakowania poziomego w Gostyninie 2016 r.
 • Odnowienie oznakowania poziomego na parkingu, placu dostaw i wjazdach do Centrum Handlowego M1 w Krakowie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego.
 • wykonania oznakowania poziomego Miasta Nowy Targ w 2016 roku
 • wykonania oznakowania poziomego dróg gminnych na terenie miasta Pabianice w 2016 roku
 • Oznakowanie poziome dróg publicznych na terenie miasta Piekary Śląskie.
 • wykonaniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach Miasta Pińczów.
 • odtworzenie oznakowania poziomego jezdni dróg gminnych na terenie miasta Proszowice
 • Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego Drogi Krajowej nr 52 ,DW 781
 • Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego wraz z suszeniem nawierzchnia pod malowanie, Bochnia ul. Konstytucji 3 Maja
 • Wykonania oznakowania poziomego dróg i ulic Powiatu Świebodzińskiego
 • Wykonanie oznakowania poziomego na terenie dróg powiatowych Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim
 • Wykonaniu oznakowania poziomego w Wodzisławiu
 • Wykonanie oznakowania poziomego na terenie cementowni w Krakowie dla CEMEX Polska SP. Z O.O.
 • Wykonanie oznakowania poziomego dla SAPA Aluminium - Zakład Chrzanów
 • Wykonanie oznakowania poziomego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach
 • Odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta Polkowice
 • Wykonanie odnowy oznakowania poziomego – Miasto Kołobrzeg
 • Wykonanie oznakowania poziomego na terenie zakładu BISPOL w Łańcucie
 • Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu ulic i dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosolskiego
 • Kierowanie ruchem – STRABAG
 • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego - DP 1051K w miejscowości Czyżówka
 • Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego gmina Michałowice
 • Odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego jezdni gród gminnych na terenie miasta Proszowice
 • Malowanie przejść dla pieszych Powiat Proszowicki
 • Wykonanie oznakowań poziomych i pionowych RAFINERIA TRZEBINIA
 • Wykonanie poziomego oznakowania ulic miasta Pińczowa
 • Wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych na terenie miasta Pabianice w roku 2015
 • Odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych w Szczawnie-Zdroju
 • Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego Miasto Nowy Targ
 • Wykonanie oznakowania poziomego Kraków Plaza
 • Malowanie mechaniczne przejść dla pieszych, pasów parkingowych oraz oznakowania z serii P na terenie miasta i gminy Strzegom w 2015 r.
 • Oznakowanie poziome cienkowarstwowe DECATHLON Sp. z o.o.
 • Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
 • Malowanie cienkowarstwowe dróg gminnych i wewnętrznych na terenie m.Polkowice
 • Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego na drogach i ulicach powiatowych Krotoszyn
 • Odnowa oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie miasta Żary
 • Odnowienie oznakowania drogowego poziomego dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Zgorzelec
 • Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego Gmina Liszki
 • Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych Gminy Tarnowskie Góry w 2015 roku
 • Wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic Powiatu Świebodzińskiego w zakresie remontu istniejącego oznakowania oraz oznakowanie nowych miejsc
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych powiatu krakowskiego poprzez montaż urządzeń BRD
 • Oznakowanie poziome dróg publicznych na terenie miasta Piekary Śląskie
 • Wykonanie oznakowania parkingu Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o.
 • Wykonanie , montaż i demontaż tymczasowego oznakowania dla ZDPK Kraków
 • Kierowanie ruchem na DW 953 w miejscowości Zebrzydowice dla Eurovia Polska S.A
 • Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego obwodnicy Chrzanowa
 • Przebudowa DK 79 w Jaworznie
 • Wykonanie oznakowania poziomego w kolorze czerwonym na dojazdach do przejazdów kolejowych
 • Odtworzenie oznakowania poziomego ulic gminnych w mieście Proszowice
 • Wykonanie poziomego oznakowania ulic miasta Pińczowa
 • Malowanie oznakowania poziomego na drogach gminy ŚWIERADÓW ZDRÓJ
 • Oznakowanie poziome ulic miasta Nowy Targ
 • Malowanie cienkowarstwowe dróg gminnych i wewnętrznych na terenie m.Polkowice
 • Wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych na terenie miasta Miechów
 • Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
 • Malowanie oznakowania poziomego na trenie miasta i gminy Głubczyce
 • Odnowa oznakowania i nowe oznakowanie poziome w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzeleckiego
 • Oznakowanie poziome drogi Ogrodnica-Środa Śląska
 • oznakowania poziomego dróg gminnych Miasta Lubartów
 • Montaż barier dla pieszych wg zamówienia Oświęcim –SKANSKA
 • Wykonanie odnowy oznakowania poziomego Kraków Plaza
 • Wykonanie oznakowania poziomego wynikającego z nowej organizacji ruchu na drogach Powiatu Krakowskiego
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych niebezpiecznych odcinkach dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego
 • Oznakowanie poziome cienkowarstwowe oraz ustawienie słupków U-1a na drodze krajowej nr 63 odc. Wypychy-Kisielnica
 • Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie miasta Międzyrzecz Podlaski w 2013r.
 • Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
 • Wykonanie malowania Poziomego cienkowarstwowego na drogach powiatowych Urzędu Gminy Polkowice
 • Malowanie mechaniczne przejść dla pieszych, pasów parkingowych oraz oznakowania z serii P na terenie miasta i gminy Strzegom w 2013 r.
 • Wykonanie poziomego oznakowania ulic miasta Pińczowa
 • Odnowienie oznakowania poziomego M1 KRAKÓW
 • Odnowa oznakowania poziomego przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego
 • Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na terenie Miasta Kalisz
 • Odnowa oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez Rejon Tarnów DK73
 • znakowanie cienkowarstwowe ulic Miasta Warszawa – Ursus
 • odtworzenie oznakowania poziomego Gmina Żelechów
 • wykonanie oznakowania poziomego Lotnisko Warszawa-Babice