Oferta

 

Oznakowanie poziome

 • oznakowanie poziome cienkowarstwowe
 • oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne
 • oznakowanie poziome termoplastyczne – piktogramy
 • punktowe elementy odblaskowe
 • usuwanie oznakowania poziomego
 • suszenie drogi !!!!NOWOŚĆ!!!( przed oznakowaniem )

Oznakowanie pionowe

 • znaki drogowe
 • tablice drogowskazowe
 • montaż znaków pionowych

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

 • progi zwalniające , progi wyspowe , progi podrzutowe
 • azyle drogowe dla pieszych
 • separatory ruchu
 • bariery
 • lustra
 • słupki blokujące , słupki krawędziowe , słupki parkingowe
 • blokady parkingowe

Projekty organizacji ruchu

Tymczasowa organizacja ruchu

 • zabezpieczenie robót
 • oznakowanie tymczasowe
 • wypożyczalnia znaków

Montaż barier drogowych

 • bariery sprężyste
 • bariery linowe

Tymczasowa organizacja ruchu

 • wypożyczalnia przyczep U-26 a
 • wypożyczalnia tablic drogowych
 • organizacja ruchu zastępczego