Znakowanie dróg, parkingów, hal

Warto nam zaufać

Firma Bravo działa na rynku polskim od 2007 roku. Od początku naszej działalności zajmujemy się szeroko pojętą dziedziną Inżynierii Ruchu. Ponadto w 2012 roku rozszerzyliśmy naszą działalność o wykonywanie oznakowania poziomego. Doświadczenie, które nabyliśmy na przestrzeni ostatnich lat, pozwala nam na podjęcie się nawet najbardziej zaawansowanych zadań, związanych z oznakowaniem poziomym, w każdej z dostępnych metod i technologii oznakowania.

Więcej >>

Wykonamy dla Ciebie

Oznakowanie poziome dróg, parkingów i hal magazynowych.

  • oznakowanie cienkowarstwowe
  • oznakowanie grubowarstwowe (chemoutwardzalne)

Wykonujemy:

  • odtwarzanie istniejącego oznakowania
  • wyznaczanie i wykonanie nowego oznakowania
  • tymczasowe oznakowanie poziome na czas remontów (oznakowanie żółte)

Oznakowanie pionowe dróg, parkingów i hal magazynowych

  • montaż/demontaż znaków, słupków
  • optyczne prowadzenie ruchu
  • oznaczenie pasa drogowego
  • oznaczenie skrajni jezdni...
Więcej >>